ࡱ>  !"#$%&'()*+,-A/0123456789:;<=>?@BCRoot Entry F ,SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8hWordDocument7T Oh+'0 px Lenovo Normal.dotmLenovo1@Bu,@,<WPS Office_11.1.0.8765_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXdlt | (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.87650Table.A%Data WpsCustomData P KSKS7T u \@)b?%5 $hBm$^ $R%"Y DN2 b]U\:S:SMOV 7372 91744 s| S7190 708975698876685s|S87778678984 s| S8599841008310182 4Y 4s|S "$(,.024ӿkWUI=1OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*H*&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHH*H*&CJ,OJPJQJo(^JaJ,H*nHtH&CJ,OJPJQJo(^JaJ,H*nHtH+CJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH468<>BDFHJLNӿo[G3&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHOJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH* NPRTX\^`bfhjln˷kWK?3OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHOJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHOJPJQJo(^JH*&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH nrvxz|˿wcWC/#OJPJQJo(^JH*&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHOJPJQJo(^JH*&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHOJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH ӿwcWK?+&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHOJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHOJPJQJo(^JH*&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHOJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH* ïsg[O;/OJPJQJo(^JH*&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHOJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHOJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH* ïs_K7#&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHOJPJQJo(^JH*CJUOJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH      ïsg[OC/&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHOJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH " $ ( * , . 2 4 : < > B D ïkWK7#&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHOJPJQJo(^JH*&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHOJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH D F H L N T V X \ ^ ` b f h j l ϻsg[OK=3OJPJQJo(^JCJOJPJQJo(^JUCJUOJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHOJPJQJo(^JH*&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHOJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*OJPJQJo(^JH*l n p t v x &OJPJQJo(^JH*mH sH nHtH&OJPJQJo(^JH*mH sH nHtHCJPJo(aJ nHtHCJo(aJ nHtH+CJ OJPJQJo(^JaJ mH sH nHtH $*ra$$$If&a$$$If&0da$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$VD^WD`UD]1da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$VD^WD`*,.0246xvtr_La$$$If &a$$$If &$$If:V44l44l0e4 60868>DHLPTZzga$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &Z\$$If:V44l44l0Re4 6 ֞8 .\^`bhjlnttaa$$$If &a$$$If &a$$$If &da$$G$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &tv$$If:V44l44l0Ae4 6 ֞8 .:vxz|za$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &$$If:V44l44l0Re4 6 ֞8 .za$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &$$If:V44l44l0Re4 6 ֞8 .a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &=*a$$$If &$$If:V44l44l0e4 6 r8 .a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &$$If:V44l44l0Re4 6 ֞8 .za$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &$$If:V44l44l0Re4 6 ֞8 .   zgTa$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &  a$$$If & $$If:V44l44l0Re4 6 ֞8 . " $ * , . 0 za$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &0 2 $$If:V44l44l0Re4 6 ֞8 .2 4 < > D F H J za$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &J L $$If:V44l44l0Re4 6 ֞8 .L N V X ^ ` b d za$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &a$$$If &&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@NnfhPK N@drs/PKN@/ drs/downrev.xmlMN0HHܨ UW$ҳ/qlYNp| c)(!F DʚvPN&O< j6繕2 N0#יeɪ(D_-ߛWmY~nwaR,^@d?~su!$,b@\ d PKN@Ŷ :Ldrs/e2oDoc.xmlT͎0#4oJWEH+v8Zr~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ [Content_Types].xmlPK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsPK N@drs/PKN@/ "drs/downrev.xmlPKN@Ŷ :L #drs/e2oDoc.xmlPKY p  6BCgDE~FQR rq3%P]dY3rq3%P]dY @ `@ 3mˤU~+5X'_b_ 2#"PK N@drs/PKN@Y drs/downrev.xmlMN0DHHܨP7.mญ$4q[Yhm^D}笂t [;F~ZJVMvg TІ0R%~}`sl妗YEHV.M^@03:Ttp^ yI4"_8xg RPKN@-drs/e2oDoc.xmlSK0#q{:NY6FnNm:a%8sNg" ?9+NyatUBpfDD:|a_MeC@};!6<"~e,pȍS$ YJfeWd\o{{>shĹgCm!.ǸfiG(R*^$ՉxÊeI)?܏IJj!wH-z7TFo&[;~~_PK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F2e~"Kl`0;1 (6{PF783.#c(Y ̵W͘tT0Dlm#]ڀzgͿ0n .):&viUe6F,jY~}_G>~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ k[Content_Types].xmlPK N@M_rels/PKN@f< q_rels/.relsPK N@drs/PKN@Y "drs/downrev.xmlPKN@- (drs/e2oDoc.xmlPKY T(( e,gFh 3#"OCPK N@drs/PKN@n drs/downrev.xmlMN0HHܨ qz@D[zv%ב>=fvG߶S)4T3vAf!k|$p 5Gê K(7F+ej̽`,NH)6 &sR/239Va;q97qR _3liQkY]Gsk/_PKN@c>Mdrs/e2oDoc.xmlT͎0W;X Š+Ѫg8ĒqmCB}zϵѱvϩj"73Y4"'aAOr}n%%33Zd,Y>\ KDym2ZzoIx)*z`Fgb^dOln,p޶NE!+ '~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ [Content_Types].xmlPK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsPK N@drs/PKN@n "drs/downrev.xmlPKN@c>M $drs/e2oDoc.xmlPKY * 3 ?ySt-$+2-tsX8t @d f l $$If:V44l44l0Re4 6 ֞8 .l n p v x a$$a$$-da$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$[$\$^`5 0. A!#"$%S2P0p18